Ymweliadau hysbysrwydd

Ymweliadau Cymdeithasol:
Llun:
13:45 - 14:45 & 15:00 - 16:00
Mawrth: 13:45 - 14:45 & 15:00 - 16:00
Mercher:
13:45 - 14:45 & 15:00 - 16:00
Iau:
13:45 - 14:45 & 15:00 - 16:00
Gwener:
13:45 - 14:45 & 15:00 - 16:00
Sadwrn:
09:45 - 11:15 & 13:50 - 15:20
Sul
: 13:50 - 15:20

Gwybodaeth Archebu: Teleffon 02920 923327 - llinell ar agor 08:30 i 16:00 dydd Llun i ddydd Gwener.

Gwybodaeth Ychwanegol: Dim ymweliadau Iau cyntaf bob mis - hyfforddi staffDim ymweliadau Dydd Nadolig, Dydd y Diniweidiaid a Dydd Gwener y GroglithCanolfan Ymwelwyr gyda lluniaeth ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

Ymweliadau Swyddogol:
Llun-Gwener: 09:15-10:30, 10:15-11:30, 14:00-15:15, 15:00-16:15.

Gwybodaeth archebu: Teleffon 02920 433327 - llinell ar agor 0900 i 1930 dydd Llun I ddydd Gwener or legalvisits.cardiff@hmps.gsi.gov.uk

Sut i gyrraedd y carchar:

  • Mae'r carchar yn agos iawn at ganol y ddinas, felly mae pob bws sy'n mynd â chi I mewn i Gaerdydd yn mynd heibio'r carchar.
  • Yr orsadd prif linell agosach yw Caerdydd Canolog. Tacsis ar gael. Y mae gwasanaeth eitha cyson o orsaf Caerdydd (Canolog) i orsaf Gaerdydd (Stryd y Frenhines). Mae'r orsaf hwn yn 400 llath wrth gerdded o'r carchar.
  • O'r M4 gorllewinol: Gadewch yr M4 Cyffordd 29 lle mae'r ffordd mewn dau (Abertawe ac ati i'r dde a Chaerdydd i'r chwith ar yr A48M).Dilynwch y ffordd ddeuol a chymryd y trydydd allanfa (Dociau, Dwyrain Caerdydd A4161). Arhoswch ar yr A4161 a dilynwch arwyddion i Ganol Caerdydd, trwy amryw set o goleuadau traffig gyda Cardiff Royal Infirmary ac Institiwt y Dall (Ty Shand) ar eich chwith.Ar ôl mynd heibio Institiwt y Dall cymerwch y troad cyntaf ar y chwith i mewn i Heol Fitzalan (cyn i bont y rheilffordd). O'r M4 dwyreiniol: Gadewch yr M4 Cyffordd 33 Maes Awyr Caerdydd (Cymru). Wrth y cylchfan cymerwch yr ail droad i'r chwith (A4232) ffordd ddeuol i'r diwedd. Dilynwch arwyddion i Ganol y Ddinas i gefn y carchar. Mae'r mynediad I CEM Caerdydd yn 50 llath ar eich chwith.
  • Maes parcio aml-lawr yn gyferbyn â chi yn wynebu'r carchar.
Her Majesty's Prison & Probation Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form