CEM Abertawe

Carchar lleol Categori ‘B' yw Abertawe, yn dal carcharorion gwrywaidd sy'n oedolion ac yn dod o ardal dalgylch y llysoedd, carcharorion wedi'u barnu'n euog neu wedi'u collfarnu.Cyflawnwyd y carchar ym 1861 ac mae wedi aros yn ddi-newid ers hynny er bod ardal ‘D' wedi cael llety ychwanegol ac mae'r derbynfa, y gegin ac ardal ymweld wedi cael eu hail-adeiladu. Mae adnewyddiad mawr o weddill y llety yn mynd ymlaen ar hyn o bryd yn cynnwys giat cerddwyr, gofal iechyd ac ail-sefydlu aral ‘B' fel uned fyw.)

Ardal: Cymru

Cyfeiriad:
200 Heol Oystermouth
Abertawe
SA1 3SR

Teleffon: 01792 485300

Ffacs: 01792 485430

Rheolwr: Andrea Whitfield

OCA: 425

Safon Derbynfa: Oedolion gwrywaidd, pob category

Cyfundrefn: Mae'r carcharorion yn gweithio yng ngweithdai'r carchar, y gegin ac adrannau garddwriaeth. Darperir addysg llawn a rhan amser ac mae rhaglenni Bihafiaeth Troseddu Awdurdodedig, ETS, Adferiad Cyffuriau a 12 cam ar gael. Hefyd Ymyriadau CARAT, grwpiau ail-setlo am garcharorion amser byr a phwynt gwaith.

Her Majesty's Prison & Probation Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form