Ymweliadau hysbysrwydd

Ymweliadau Cymdeithasol:
Llun: 13.45, 15.15
Mawrth: 10.30, 13.45, 15.15
Mercher: 13.45, 15.15*
Iau: 10.30, 13.45, 15.15
Gwener: 10.30, 13.45, 15.15
Sadwrn: 13.45, 15.15

Gwybodaeth Archebu: Teleffon 01792 485322.

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd ymweliadau caeedig bob yn ail a bob yn bedwerydd Mercher yn y prynhawnMynediad newydd anabl.

Ymweliadau Swyddogol:
Llun: 08.45, 09.45, 10.45, 13.45, 14.45 & 15.30
Mawrth: 08.45, 09.45, 10.45, 13.45, 14.45 & 15.30
Mercher: 08.45, 09.45, 10.45, 13.45, 14.45 & 15.30
Iau: 08.45, 09.45, 10.45, 13.45, 14.45 & 15.30
Gwener: 08.45, 09.45, 10.45, 13.45, 14.45 & 15.30

Gwybodaeth archebu: Teleffon 01792 485492.

Gwybodaeth ychwanegol: Bydd ymweliadau cyfreithlon yn gaeedig pob bore Mercher.

Sut i gyrraedd y carchar:

  • Cymerwch unrhyw fws i'r Orsaf Cwadrant, cerddwch i lan y môr, croeswch dau set o oleuadau traffig ac mae'r carchar ar eich de.
  • Cymerwch drên i Abertawe. Mae'r carchar tua ugain munud i ffwrdd wrth gerdded. Cerddwch i lan y môr, croeswch nifer o setiau goleuadau traffig ac mae'r carchar ar eich de (mae Neuadd Sir yn gyferbyn).
  • O'r M4 gorllewinol: Gadewch yr M4 Cyffordd 42 a chymerwch yr A483 (Ffordd Faebian). Croeswch y cylchfan a mynd heibio i ffatri casglu Ford sydd ar eich de. Ewch trwy 3 set nesaf o oleuadau traffig (yn pasio Sainsbury ar eich chwith wrth y 3ydd set). Ewch ar hyd lan y môr, trwy 3 set arall o oleuadau.
  • Mae'r carchar ar eich de lle mae'r ffordd mewn dau (Abertawe ac ati i'r dde a Chaerdydd i'r chwith ar yr A48M). Maes parcio talu a dangos ar draws yr heol.
Her Majesty's Prison & Probation Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form