Usk/Prescoed Prison information

Usk Prescoed

Adeiladwyd ar bwrpas gan lafur carcharorion ac agorwyd ym 1939 fel Dalfa Agored.   Daliwyd fel hyn tan 1964 pan ddaeth yn Ganolfan Rwystr. Ddaeth yn Ganolfan   Rwystr Ieuenctid agored ym 1983, yn newid i Sefydliad Troseddwyr Ifanc (STI) ym   1988. Y mae'n rhan o GEM Brynbuga sy'n tua tair milltir i ffwrdd.

Cyfeiriad:
Coed-y-Paen
Pontypwl
Sir Fynwy
NP14   0TD

Teleffon: 01291 675000
Ffacs: 01291 675158

Rheolwr: Giles Mason

Llety: Chwech uned byw o 20 ystafell sengl. Mae gan bob   carchar ei allwedd ei hunan. Ardaloedd cymdeithasol mewn unedau arbennig.   Mynedfa cadair olwyn I bob ardal. Uned newydd 40 welyau I gymryd 40 oedolion, 20   ohonynt i aros am fywyd.

CNA: 170

Her Majesty's Prison & Probation Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form