Regime information for Usk/Prescoed Prison

Mae dau o’r uned ym Mhrescoed yn rhydd o gyffuriau (y ddau uned oedolion) lle mae’r carcharorion wedi arwyddo Contract Profi Gwirfoddol a lle mae teledu mewn cell ar gael. Gweithredir sgiliau meddwl uwchraddol. Cynllun Swyddog Personol, Cynllunio Barn a Chynghori Cyffuriau ar gael.

Addysg: Contractwyr allanol Coleg Gwent. Mae gan y brif adeilad dosbarthiadau, Ystafell Cyfrifiaduron, Canolfan Gwaith, Ystafell Fideo/Drafod ac yn cynnig addysg cyffredinol rhan-amser. Yn yr ail uned y mae’r Llyfrgell, Cegin Hyfforddi ac Ystafell Grefft. Yn y trydydd adeilad y mae’r Ystafell Gelf, Gweithdy Aml-Dec, Ystafell Gwaith Coed gyda NVQ paentio a Gweithdai Addurno ar wahan.

Ar agor Llun i Gwener 0830 – 11.45 a 13.15 – 16.45. Dosbarth nos Llun i Iau 18.30 – 20.00 yn gwneud Cymorth Cyntaf, Technoleg, Coginio, Gwaith Coed, Arlunio a Theganau. Y mae addysg eang ar gael. Nid yw’r rhai sydd ar addysg rhan-amser yn colli arian am fynd i ddosbarth. Cyfwelir carcharorion yn ystod eu hwythnos gyntaf ym Mhrescoed tra mae’r Troseddwyr Ifanc yn cael asesiad tri diwrnod.

Gweithdai: Prif gyflogwr yw’r Fferm, sy’n fferm cynhyrchion llaeth 420 erw pellter byr o’r sefydliad yn cyflogi 38 o garcharorion. Mae gan y fferm 120 fuchod yn ogystal â stoc ifanc. Y mae hefyd melin lifio lle datblygir cynhyrchion coed. Addysg rhan-amser a gwaith domestig yw’r cyfloedd gwaith eraill ym Mhrescoed. Gweithredir clwb gwaith llwyddiannus.

Iechyd: Swyddogol Meddygol rhan-amser a 4 staff nyrsio yn rhedeg Prescoed a CEM Brynbuga. Ar gyfartaledd y mae 7 yn sal bob dydd. Cynhelir sesiynau deintyddol wythnosol a daw optegydd unwaith y mis. Ceir parêd salwch Llun-Gwener 07.30-08.15. Nid oes parêd salwch ar y penwythnos.

Gymnasiwm a Chwaraeon: Mae un PESO a 3 PEI yn gweinyddu Prescoed a CEM Brynbuga. Y mae rhaglen gweithgareddau o dwy awr yr wythnos ar gyfer Troseddwyr Ifanc. Y mae’r gymnasiwm mewn hut Nissen sy’n cyfyngu llawer o weithgareddau er bod y timau pêl-droed a rygbi yn chwarae matsiau cartref. Gweithredir Cynllun Dug Caeredin.

Caplaniaeth: Gweinyddir caplan llawn amser Yr Eglwys yng Nghymru, rhan amser Yr Eglwys Babyddol a gweinidogion yr Eglwys Fethodistaidd Prescoed a CEM Brynbuga. Y mae capeli deniadol, ond nid oes Ystafell Ffydd Lleiafrif sefydlog. Ceir ymweliadau gan Imam a gweinidogion ffydd eraill lle bo angen. Prif wasanaeth bore dydd Sul a rhaglen wythnosol o grwpiau a chyfarfodydd crefyddol.

Her Majesty's Prison & Probation Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form