Usk/Prescoed prison visiting information

Llun: Yn ystod
Mawrth: Yr wythnos
Mercher: dim ymweliadau
Iau: heb ganiatâd
Gwener: y Rheolwr
Sadwrn:13.30-15.30
Sul:13.30-15.30

Gwybodaeth Archebu: Nid oes archebu o flaen amser ar gael eto
Gwybodaeth Ychwanegol: Nid oes angen Archeb Ymweld am yr ymweliad cyntaf. Y mae Canolfan Ymwelwyr ond nid oes crèche. Mae’r ymweliadau yn cymryd lle yn y neuadd fwyta. Caniateir dau ymweliad bob 28 diwrnod.Ymweliadau cymdeithasol ar gyfer carcharorion cymwys 09.00 – 17.30 Sadwrn neu Sul. Cysidir ymweliadau cymdeithasol yn ystod yr wythnos gan ofyn yn arbennig I’r Rheolwr. Ni chaniateir i eiddo nac arian dod mewn na mynd allan yn ystod ymweliadau.

Ymweliadau Swyddogol:
Llun: 09.00-12.30 , 13.30-16.00
Mawrth: 09.00-12.30 , 13.30-16.00
Mercher: 09.00-12.30 , 13.30-16.00
Iau: 09.00-12.30 , 13.30-16.00
Gwener: 09.00-12.30 , 13.30-16.00
Sadwrn: 09.00-12.30 , 13.30-16.00
Sul: 09.00-12.30 , 13.30-16.00

Gwybodaeth archebu: Dim gwybodaeth
Gwybodaeth ychwanegol: Dim gwybodaeth

Sut i gyrraedd y carchar:

 • Y mae gwasanaeth bws cyfyngedig o Gasnewydd i Brynbuga. Y mae’r gwasanaeth yn rhedeg dim ond unwaith neu ddwywaith yr wythnos o’r Fenni/Trefynwy. Y mae gwasanaeth bws am ddim o CEM Brynbuga i CEM Prescoed ar y penwythnos
 • Mae’r gorsafoedd tren agosaf yw’r Fenni yn y gogledd a Chasnewydd, Cwmbran neu Pontypwl yn y de. Ar ôl cyrraedd cymerwch dacsi neu fws os oes un ar gael.
 • O’r gogledd Trefynwy/Ross M50/M5: Cymerwch A449 o Drefynwy tuag at Gasnewydd/M4, cymerwch droad oddi ar yr ffordd hon ar ôl tua 13 o filltir.

  O’r de Casnewydd/M4/Pont Hafren: Cymerwch Cyffordd 24 o’r M4 i Drefynwy ac M50 gogledd. Cymerwch A449 Trefynwy/M50 ac ar ôl tua 8 milltir cymerwch droad i Frynbuga. Cariwch ymlaen i mewn I Brynbuga.

  O Gaerdydd: Dilynwch arwyddio M4 ac M4 dwyrain (Casnewydd/Pont Hafren) tan Cyffordd 24 – arwyddbost A449 Trefynwy/Ross on Wye/Henffordd). Rydych chi ar gylchfan Coldra. Dilynwch arwyddion I Drefynwy/Brynbuga – ewch i’r lôn ar eich chwith a daliwch ymlaen – Brynbuga 8 milltir. Gwelwch uwchben am gyfeiriadau eraill i’r carchar.

  O Brynbuga I CEM Prescoed: Mae’r carchar tua 3.5 milltir o Brynbuga – dilynwch y cyfeiriadau i Brynbuga ac ewch trwy’r dref ar hyd Stryd Fawr, dros bont yr afon (Afon Gwy), trowch yn syth i’r chwith dros bont yr afon, cariwch ymlaen i Lanbadoc rhyw 300 llath, trowch i’r dde o flaen Eglwys Llanbadoc cyn bwthyn (arwyddbost Cronfa Llandegfedd/Prescoed) cymerwch ofal – ffordd gul – cariwch ymlaen tua 2.5 milltir – cymerwch droad chwith yn y ffordd – cymerwch ofal - cul iawn – ar ôl 0.5 milltir – Gwersyll Prescoed ar eich de.

  Mae parcio ar gael yn nhiroedd Prescoed.

 

Her Majesty's Prison & Probation Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form