Usk/Prescoed (Usk) prison visiting information

Ymweliadau Cymdeithasol

Mawrth: 13.30-16.00 (trwy apwyntiad)
Mercher: 13.30-16.00 (trwy apwyntiad)
Iau: 13.30-16.00 (trwy apwyntiad)
Sadwrn: 14.00-16.00 (trwy apwyntiad)
Sul: 14.00-16.00 (trwy apwyntiad)

Gwybodaeth Archebu: wef 22 4 03 Teleffon 01291 671609 Llinell Archebu Uniongyrchol

Gwybodaeth Ychwanegol: Does dim Canolfan Ymwelwyr wedi’I staffio nac ardal chwarae ar gyfer plant. Y mae caffe yn yr Ystafell Ymweld. Mae adnoddau newid babanod ar gael. Y mae’n bosibl cael ymweliadau caeedig nawr.

Ymweliadau Swyddogol:
Mawrth: Yn ystod
Mercher: yr wythnos
Iau: trwy
Gwener: apwyntiad

Gwybodaeth archebu: wef 22 4 03 Teleffon: 01291 671609 Llinell Archebu Uniongyrchol

Sut i gyrraedd y carchar:

 • Y mae gwasanaeth bws cyfyngedig o Gasnewydd i Brynbuga. Y mae’r gwasanaeth yn rhedeg dim ond unwaith neu ddwywaith yr wythnos o’r Fenni/Trefynwy
 • Mae’r gorsafoedd tren agosaf yw’r Fenni yn y gogledd a Chasnewydd, Cwmbran neu Pontypwl yn y de. Ar ôl cyrraedd cymerwch dacsi neu fws os oes un ar gael

 • O’r gogledd Trefynwy/Ross M50/M5: Cymerwch A449 o Drefynwy tuag at Gasnewydd/M4, cymerwch droad oddi ar yr ffordd hon ar ôl tua 13 o filltir.

  O’r de Casnewydd/M4/Pont Hafren: Cymerwch Cyffordd 24 o’r M4 i Drefynwy ac M50 gogledd. Cymerwch A449 Trefynwy/M50 ac ar ôl tua 8 milltir cymerwch droad i Frynbuga. Cariwch ymlaen i mewn i Frynbuga – heibio’r Gorsaf Dân ar eich chwith ac ymhen 300 llath cymerwch yr ail droad ar y chwith i Sgwâr Twyn (os ewch heibio hyn, trowch i’r chwith gyferbyn â’r Gwesty Three Salmons wrth ochr Banc Barclays a cariwch ymlaen am tua 100 llath tan yr arwydd Rhowch Ffordd a’r Archfarchnad Siop One Stop ar y cornel – cariwch syth ymlaen i’r carchar). Yng Sgwâr Twyn cymerwch yr ail allanfa i Lantrissant, cariwch ymlaen ar yr ffordd am 300 llath, ewch yn syth i’r chwith wrth Archfarchnad Siop One Stop ac mae’r carchar yn 200 llath ar yr heol.

  CEM Prescoed: Mae’r carchar tua 3.5 milltir o Brynbuga – dilynwch y cyfeiriadau i Brynbuga ond peidiwch â throi i’r chwith – cariwch ymlaen trwy’r dref ar hyd Stryd Fawr, dros bont yr afon (Afon Gwy), trowch yn syth i’r chwith dros bont yr afon, cariwch ymlaen i Lanbadoc rhyw 300 llath, trowch i’r dde o flaen Eglwys Llanbadoc cyn bwthyn (arwyddbost Cronfa Llandegfedd/Prescoed) cymerwch ofal – ffordd gul – cariwch ymlaen tua 2.5 milltir – cymerwch droad chwith yn y ffordd – cymerwch ofal - cul iawn – ar ôl 0.5 milltir – Gwersyll Prescoed ar eich de. Parcio yn nhiroedd Prescoed.

  O Gaerdydd: Dilynwch arwyddio M4 ac M4 dwyrain (Casnewydd/Pont Hafren) tan Cyffordd 24 – arwyddbost A449 Trefynwy/Ross on Wye/Henffordd). Rydych chi ar gylchfan Coldra. Dilynwch arwyddion I Drefynwy/Brynbuga – ewch i’r lôn ar eich chwith a daliwch ymlaen – Brynbuga 8 milltir. Gwelwch uwchben am gyfeiriadau eraill i’r carchar.

  Dod yn ôl: O’r maes parcio gyferbyn â’r carchar trowch i’r chwith i Stryd Maryport – cariwch ymlaen 200 llath ac wedi trowch i’r dde wrth Archfarchnad Siop One Stop. Cariwch ymlaen i Sgwâr Twyn i ben y sgwâr. Trowch i’r dde – arwyddbost M50 ac M4. Dilynwch y ffordd am tua 1 milltir a chymerwch ffordd i Gasnewydd a’r M4. Peidiwch â chymryd M50 i Drefynwy sy’n droad cyntaf i’r M50. Tua 8 milltir i Gasnewydd – Cylchfan Coldra – cymerwch ail droed i’r M4 a Phont Hafren. Pont Hafren tua 5 milltir o’r cyffordd hon. Does dim rhad talu ar y ffordd nôl i Loegr.

  Maes parcio am ddim gyferbyn â’r carchar.

 

Her Majesty's Prison & Probation Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form