Adran Siawnsri

Mae'r Adran Siawnsri yn rhan o'r Uchel Lys Cyfiawnder. Dyma'r meysydd gwaith sy'n cael sylw gan yr adran:

 • anghydfodau busnes ac anghydfodau'n ymwneud ag eiddo
 • cystadleuaeth
 • hawliadau Siawnsri cyffredinol
 • hawliadau patentau
 • hawliadau Eiddo Deallusol
 • hawliadau cwmnïau
 • hawliadau ansolfedd
 • hawliadau ymddiriedolaeth
 • hawliadau profiant
 • apeliadau i'r Uchel Lys, yr Adran Siawnsri, o lys is

Am ragor o wybodaeth tarwch olwg ar:

Canllaw i’r Siawnsri 2009 (DOC 1.0mb)
Diwygiwyd 18 Mai 2011

Cartref yr Adran ar hyn o bryd yw'r Llysoedd Barn Brenhinol ar y Strand. Mae disgwyl i'r Adran symud i'r Rolls Building (oddi ar Chancery Lane) yn 2011.
Pennaeth yr Adran, Canghellor yr Uchel Lys, yw'r Gwir Anrhydeddus Syr Andrew Morritt CVO.

Ar hyn o bryd mae dau ar bymtheg o Farnwyr Uchel Lys yn gysylltiedig â'r Adran Siawnsri. Hefyd, yn y Llysoedd Barn Brenhinol yn Llundain, ceir chwe barnwr y cyfeirir atynt wrth y teitl Meistri Siawnsri (ac un ohonynt yn Brif Feistr) a chwe barnwr y cyfeirir atynt wrth y teitl Cofrestryddion Methdaliad (ac un ohonynt yn Brif Gofrestrydd).

Mewn Cofrestrfeydd Rhanbarth, mae'r gwaith a wneir gan Feistri yn Llundain yn cael ei wneud gan Farnwyr Rhanbarth.

Mae dirprwyon yn eistedd yn rheolaidd ar ran Barnwyr a Meistri.

Mae'r Adran yn cynnwys:

 • Siambrau Siawnsri (Meistri)
 • Llys Methdaliad a Chwmnïau
 • Llys Patentau

Yn ôl i'r brig

Eisteddiadau Siawnsri y tu allan i'r Llysoedd Barn Brenhinol

Llys Sirol Canol Llundain

O ddydd Mercher 6 Ebrill 2011 ymlaen ymdrinnir â deisebau credydwyr o dan £50,000 a deisebau dyledwyr o dan £100,000 fel mater Llys Sirol. At y diben hwn, bydd Llys Sirol Canol Llundain yn eistedd yn Adeilad Thomas More, y Llysoedd Barn Brenhinol, lle bydd deisebau'n parhau i gael eu codi a'u gwrando.
Er gwaetha'r terfynau ariannol hyn, bydd rhai achosion yn parhau i gael eu cyflwyno yn yr Uchel Lys:-

 • lle mae'r ddeiseb methdalu'n cael ei chyflwyno yn erbyn aelod o bartneriaeth sy'n cael ei dirwyn i ben gan yr Uchel Lys yn Llundain;
 • lle nad yw'r dyledwyr yn byw yng Nghymru a Lloegr a heb gynnal busnes na byw yng Nghymru a Lloegr yn y 6 mis cyn cyflwyno'r ddeiseb; a
 • lle nad yw'r deisebydd yn gallu canfod lle mae'r dyledwr yn byw na'i fan gwaith.

Busnes y Siawnsri yng Nghanolfan Llysoedd Sifil Canol Llundain (DOC)

Adran Busnes Siawnsri a Phatentau:
Ffôn: 020 7917 7821/7887
Ffacs: 0207 917 7935/7940
Mae'r llysoedd canlynol yn delio â busnes Siawnsri y tu allan i Lundain:

 • Birmingham
 • Bryste
 • Caerdydd
 • Leeds
 • Lerpwl
 • Manceinion
 • Newcastle
 • Preston

Rhanbarthau a'r Barnwr Goruchwylio

Penodir Barnwyr Goruchwylio'r Siawnsri i ddelio â gwaith Siawnsri y tu allan i Lundain yn ôl rhanbarth.

 • De Ddwyrain Lloegr - Canghellor yr Uchel Lys
 • Canolbarth Lloegr - Mr Ustus Kitchin
 • Gogledd Ddwyrain Lloegr - Mr Ustus David Richards (Is-ganghellor y Freiniarllaeth)
 • Gogledd Orllewin Lloegr - Mr Ustus David Richards (Is-ganghellor y Freiniarllaeth)
 • De Orllewin Lloegr - Mr Ustus Kitchin
 • GLlEM Cymru - Mr Ustus Kitchin

Yn ôl i'r brig

HM Courts & Tribunals Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form