Y Llys Apêl

Mae'r Llys Apêl, sy'n eistedd yn Llundain yn y Llysoedd Barn Brenhinol, yn cynnwys dwy adran:
Yr Adran Sifil, sy’n gwrando apeliadau a ddaw o:

  • Dair adran yr Uchel Lys (Siawnsri, Mainc y Frenhines a’r Adran TDeulu)
  • Llysoedd Sirol Cymru a Lloegr,
  • Rhai Tribiwnlysoedd megis y Tribiwnlys Apêl Cyflogaeth, y Tribiwnlys Apêl Mewnfudo, y Tribiwnlys Tiroedd a’r Comisiynwyr Nawdd Cymdeithasol.

Yr Adran Droseddol, sy’n gwrando apeliadau a ddaw o Lys y Goron.
Y Llys Apêl yw llys uchaf yr Uwch Lysoedd, sydd hefyd yn cynnwys yr Uchel Lys a Llys y Goron.
Fel rheol bydd y Llys Apêl yn eistedd mewn hyd at 12 llys yn y Llysoedd Barn Brenhinol.

Blwyddyn galendr y Llys Apêl

Rhennir blwyddyn galendr Y Llys Apêl yn bedwar tymor. Gan amlaf, gwrandewir gwrandawiadau yn y Llys Apêl yn ystod naw mis calendr ond mae’r Llys hefyd yn eistedd yn ystod y gwyliau rhwng y tymhorau.
Dyddiadau’r tymhorau ar gyfer 2011 - 2012 yw:

  • Tymor y Drindod - dydd Mawrth 7 Mehefin 2011 tan ddydd Gwener 29 Gorffennaf 2011.
  • Tymor Gŵyl Mihangel - dydd Llun 3 Hydref 2011 tan ddydd Mercher 21 Rhagfyr 2011
  • Tymor Ilar - dydd Mercher 11 Ionawr 2012 tan ddydd Mercher 4 Ebrill 2012
  • Tymor y Pasg - dydd Mawrth 17 Ebrill 2012 tan ddydd Gwener 1 Mehefin 2012
HM Courts & Tribunals Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form