Y Llysoedd Barn Brenhinol

Mae'r Llysoedd Barn Brenhinol yn cynnal grwp gweinyddol sydd wedi'i rannu'n nifer o adrannau, ac mae gan bob adran ei llysoedd ei hun. Mae adeilad y Llysoedd Barn Brenhinol yn cynnwys y Llys Apêl a'r Uchel Lys.
Mae dwy adran i'r Llys Apêl:

Mae'r Uchel Lys yn delio ag anghydfodau sifil ar lefel uwch. Mae tair adran i'r Uchel Lys:

Adran Mainc y Frenhines

yr Adran Siawnsri

yr Adran Teulu

Y Llys Gweinyddol yw un o'r mwyaf amrywiol o ran yr hyn y mae'n ymdrin ag ef. Y mathau o achosion y mae'n delio â hwy yw:

  • Adolygiadau Barnwrol
  • Apeliadau a cheisiadau statudol
  • Ceisiadau am Habeas Corpus
  • Ceisiadau dan Ddeddf Masnachu mewn Cyffuriau 1994 a Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988

Yn ogystal â'r Llys Apêl a'r Uchel Lys, mae Grwp y Llysoedd Barn Brenhinol yn gyfrifol am:

Swyddfa'r Barnwr Adfocad Cyffredinol

Swyddfa’r Prif Ynad

Anelwn at ddarparu ar gyfer pob ymwelydd i’r Llysoedd Barn Brenhinol a sicrhau bod gan holl ddefnyddwyr y llys fynediad at gyfiawnder. Mae’r daflen isod yn rhoi manylion y cyfleusterau a gwasanaethau a ddarparwn ar gyfer ymwelwyr anabl.

Cyfleusterau a gwasanaethau ar gyfer ymwelwyr anabl

HM Courts & Tribunals Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form