Welsh policy statement

Mae gwefan Cyfiawnder yn dwyn ynghyd gynnwys gwefannau nifer o gyrff cyfiawnder gwahanol. Mae ein polisi ar destun Cymraeg yn dibynnu os yw perchennog y cynnwys yn gweithredu cynllun iaith Gymraeg ai peidio. Os oes gan berchennog y cynnwys gynllun iaith Gymraeg yna cyfrifioldeb perchennog y cynnwys fydd sicrhau bod y cynnwys Cymraeg yn cael ei ddarparu yn unol ag adran berthnasol y cynllun hwnnw. Os nad oes gan berchennog y cynnwys gynllun iaith Gymraeg yna bydd y cynnwys yn ymddangos yn Saesneg yn unig.

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form