Usk

Usk Prescoed

Disgrifiad cyffredinol: Mae gan carchar Brynbuga hanes hir ac amrywiol fel   sefydliad cosb. Agorwyd ym 1844 fel Ty Cywiro. Galwyd Carchar Sirol dros Sir   Fynwy ym 1870 ar ôl ychwanegu adeiladau eraill. Arhosodd fel hyn tan 1922 pan   gaewyd. Agorwyd ym 1939 fel Borstal Caeedig a dal fel hyn tan 1964 pan ddaeth yn   Ganolfan Garchariad. Ym 1983 galwyd yn Ganolfan Dalfa Ieuenctid ac o 1988 i 1990   yn Sefydliad Troseddwyr Ifanc. Ym Mai 1990 galwyd yn sefydliad Cat C ar gyfer   oedolion i Garcharorion Bregus ac yn dal fel hyn erbyn heddiw.

Cyfeiriad:
44 Stry Maryport
Brynbuga
Sir   Fynwy
NP15 1XP

Teleffon: 01291   671600
Ffacs: 01291 671752

Rheolwr: Giles Mason

Llety: Tri ardal, A, B ac C mewn bloc dau-lawr. 19 o   gelloedd sengl, 2 dormitori gyda'r gweddill yn gelloedd dwbl i gyd ag iechydaeth   syml integrol. Newidiwyd gwagleoedd blaenorol i mewn i gawodydd ac mae'r   ardaloedd yn lân iawn. Agorwyd Uned Comber ym Mai 2003, uned newydd lawr llawr i   gymryd carcharorion hyn. Cynllunio Dedfryd, ffoniau cerdyn, Cynllun Swyddog   Personol, Cynghori Cyffuriau ar gael. Mae gan pob carcharor teledu yn eu   celloedd ers Mehefin 1999. Y mae mynediad cadair olwyn i'r rhan fwyaf o'r   ardaloedd law llawr.

OCA: 242

Cynllun gweithredu - Chwefror 2018 (PDF)

Her Majesty's Prison & Probation Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form